Top
Aysan

Firmamızın stratejik hedefleri, misyonu ve vizyonu ile hedeflenen çıktıların sağlanması adına, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulamaları çerçevesinde, bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacı ile aşağıdaki maddeleri uygulamak,

Aysan Plastik olarak, bilgi varlıklarının ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” (BGYS) olarak tanımlar. Bilgi varlıklarının korunmasına yönelik olarak her varlık üzerinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlendirmesi yapılmaktadır.

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla ilgili bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla eğitim, bilinçlendirme, teşvik faaliyetleri ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek,
  • BGYS’nin verimliliğini iç ve dış denetimlerle kontrol etmek,  sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek,
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmek,

BGYS politikamızdır.