Top
Aysan

Ülkemiz ve uluslararası çevre mevzuatlarına uyacağını taahhüt eden aysan plastik, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, yasal değerlendirme raporlarını da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmaktadır.

2015 Yılında ts en ıso 14001:2015  ‘çevre yönetim sistemi’ belgesini alan aysan plastik, bu şekilde çevre sağlığına olan hassasiyetini, ulusal ve uluslararası ortamda da onaylatmıştır.

Tüm faaliyetlerinde, ts en ıso 14001: 2015  standardı gereksinimlerini içeren çevre yönetim sistemi kurmuş ve aktif olarak işletmektedir. Çevre unsurlarının değerlendirilmesi sonucu, çevre riski yüksek görülen konuları sistem içerisinde başarılı bir şekilde yönetmektedir.

  • Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, çalışanlarımızla topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırma kararlılığındayız.
  • Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarımızda sürdürülebilir kalkınmanın temel prensiplerini benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmeyi,
  • Ürünlerimizin tasarımdan, ömür çevrimi sonuna kadar olan tüm süreçlerde faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmayı, olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını sağlamayı,
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla teknolojik imkanlar doğrultusunda kirletici atığı kaynağında azaltmayı, yeniden kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
  • Sürekli gelişen sistemiyle faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak, sürekli olarak iyileştirmeyi,
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, bu bilincin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı taahhüt ederiz.