Top
Aysan

Aysan Plastik Kalite Politikasının Birinci Maddesi;

Piyasa şartları ne olursa olsun sistem ve ürün kalitesinden taviz vermemektir.

Aysan Plastik uluslararası kalite belgelendirme kuruluşları tarafından, TSE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 kalite belgelerine sahip bir kuruluştur. Bu belgelerin devamlılığı için sürekli olarak denetlenmektedir.

Aysan Plastik ürünleri, fabrikaya hammadde olarak girip, mamül şeklinde piyasaya arz edilene kadar bir çok test ve muayenelere tabi tutulur.

Sektörel Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak verimliliği sağlamak , pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

Kaliteli üretim esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.

Sürdürülebilir şartlara, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tedarikçilerimizden bilgilerinden ve fikirlerinden yararlanarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak. Kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,

İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

Çevre mevzuatlarına ve yasal şartlara uymak ve ilgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

Sürekli gelişmeyi tüm süreçlerde entegre sistemimize uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz