Top
Aysan
  • Drenaj ve koruge boru üretiminde değer yaratarak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ve tercih edilen firma olmayı,
  • Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • Uluslararası kalite sistemleriçerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için iletişim ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Hedeflenen iş sonuçlarına ulaşabilmek için risk yönetiminietkin yapmaya ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye odaklı olmayı,
  • İçinde bulunduğumuz toplumave çevreye saygılı ve yasalara tam uyum sağlayan örnek bir kuruluş olmayı,
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.